Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturdepartementet föreslår ny ordförande för Dramaten

Publicerad

Kulturdepartementet har beslutat att föreslå Raoul Grünthal som ny styrelseordförande för Kungliga Dramatiska Teatern AB (Dramaten) vid bolagets årsstämma.

Raoul Grünthal var fram till 2021 VD för Schibsted Sverige och har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2017 är han styrelseledamot i Dramatens styrelse. Raoul Grünthal bedöms ha relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund för bolagets styrning

– Dramaten spelar en betydande roll för scenkonstens utveckling i hela Sverige. Med sina många år i styrelsen och breda erfarenhet av utvecklingsarbete i stora organisationer blir Raoul Grünthal en garant för fortsatt utveckling av nationalscenens relevans i samtiden, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Aktiebolaget Kungliga Dramatiska Teatern är ett helägt statligt bolag inom det kulturpolitiska området. Dramaten ska enligt de årliga riktlinjerna vara den i Sverige ledande institutionen inom teaterns område och som nationalscen stå på högsta nivå när det gäller utveckling, förnyelse, konstnärlig kvalitet samt hantverksskicklighet i ateljéer och verkstäder. Dramaten ska som nationalscen verka i ett internationellt teater- och kultursammanhang och initiera samarbeten samt främja interkulturellt utbyte.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind