Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nytt uppdrag från EU till Sverige inom ramen för EU:s civil­skydds­mekanism

Publicerad

Sverige får i uppdrag att köpa in och till­handa­hålla till­fälliga nöd­boenden som kan användas vid katastrofer och kriser. Orsaken är den eskale­rade situationen med människor på flykt på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Ladda ner:

För att kunna hantera den extra­ordinära situationen med miljon­tals människor som flytt undan kriget i Ukraina har EU efter­frågat stöd från bland annat Sverige för att omgående etablera en gemen­sam resurs inom EU avseende tillfälliga nöd­boenden inom rescEU. Kapaciteten ska göras tillgänglig så fort som möjligt till de länder som begärt stöd via EU:s civil­skydds­mekanism.

I Sverige är det Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skap (MSB) som får i uppdrag att etablera resursen som bland annat kommer att bestå av lätta pre­fabri­cerade moduler, inredning och nödvändig kring­utrustning. Nöd­boendena ska i nuläget byggas upp direkt i de länder som behöver stöd, det kan dock senare bli aktuellt att lager­hålla denna resurs i Sverige.

– Naturligtvis ska Sverige svara upp på den här extra­ordi­nära situa­tionen när EU nu efter­frågar vårt stöd. MSB har rätt förmåga, erfarenhet och kunskap att möta detta behov på ett alldeles utmärkt sätt, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

rescEU är en EU-gemen­sam reserv av olika resurser inom ramen samarbetet inom civil­skydds­mekanismen som syftar till att öka bered­skapen och insats­kapaciteten för olika typer av kriser inom och utanför EU. Sverige är redan värdland för rescEU-resurser för att släcka skogs­bränder från luften med skopande flygplan och helikoptrar, samt ett bered­skaps­lager med sjuk­vårds­materiel som tillkommit under pandemin.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren