Ökad kunskap om arbetsmarknaden och obligatorisk samhällsintroduktion

Publicerad

Regeringen beslutar i dag om två uppdrag till Migrationsverket respektive Arbetsförmedlingen. Personer med tillfälligt skydd från Ukraina ska få obligatorisk samhällsintroduktion samt tidig information om den svenska arbetsmarknaden och hur man söker jobb i Sverige.

Ladda ner:

Redan nu har fler människor flytt från Ukraina än som kom till Europa från Syrien 2015. Europa förbereder sig för den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Sverige ska ta sitt ansvar, men vi förväntar oss att andra länder också tar sitt ansvar. Mottagandet ska ske med kontroll, under ordnade former och med en jämnare fördelning över hela landet.

Regeringens utgångspunkt är att den som kommer till Sverige ska kunna försörja sig så långt som möjligt genom arbete eller eget sparande. Regeringen ger i dag Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram och sprida information om den svenska arbetsmarknaden till personer som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Informationen ska finnas tillgänglig på ukrainska och ska lämnas till alla personer som fyllt 18 år så tidigt som möjligt. Migrationsverket ska bistå Arbetsförmedlingen med att sprida den framtagna informationen.

– Många ukrainare som söker tillfälligt skydd i Sverige har redan från start varit tydliga med att de vill jobba under tiden som de är här. Det är bra både för Sverige och individerna om så många som möjligt kan hitta ett jobb där deras kompetenser kan komma till användning. För att snabba på processen så att fler kommer i arbete har regeringen i dag gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att i samarbete med Migrationsverket säkerställa att den som får uppehållstånd också direkt får information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, yrken och branscher där det finns lediga jobb och hur man söker jobb, säger arbetsmarknad- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Regeringen beslutar även i dag om ett uppdrag till Migrationsverket att tillhandahålla en obligatorisk samhällsintroduktion till personer som har beviljats tillfälligt skydd i Sverige. Inom ramen för den kommer information lämnas om bland annat hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och vikten av egen försörjning.

– En del i ett ordnat och kontrollerat mottagande är att de som har beviljats skydd snabbt ska komma i arbete, därför går vi fram med obligatorisk information om hur det svenska samhället och arbetsmarknaden fungerar. Alla som kan arbeta ska arbeta, säger integrations-och migrationsminister Anders Ygeman.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein
Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock