Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Polismyndigheten får nya verktyg för att motverka spridning av terrorisminnehåll på internet

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Polismyndigheten uppdraget som behörig myndighet enligt TCO-förordningen, vilket innebär att myndigheten får nya verktyg för att motverka spridning av terrorisminnehåll på internet.

EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terroris­minnehåll på internet, den så kallade TCO-förordningen, börjar gälla i juni i år. TCO står för Terrorist Content Online. Förord­ningen ger behöriga myndigheter i medlemsstaterna flera nya rättsliga verktyg för att motverka att terrorisminnehåll sprids till allmän­heten på internet. Bland annat kommer behöriga myndigheter kunna utfärda en order om att terrorisminnehåll ska avlägsnas eller göras oåtkomligt från websidor, sociala medietjänster, videotjänster med mera.

Regeringen har även beslutat att Polismyndigheten ska få uppdragen att vara kontaktpunkt enligt EU:s krisprotokoll rörande gemensamma åtgärder mot viral spridning online av terrorism- och våldsbejakande extremistiskt innehåll, samt att rapportera viss statistik till kommissionen årligen enligt EU:s tillfälliga förordning om åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren