Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår att ett garantitillägg till pensionärer införs

Publicerad

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2022 att en ny skattefri förmån, som kallas garantitillägg, ska införas till pensionärer med låga inkomster. Reformen ger en halv miljon pensionärer 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Totalt får en miljon pensionärer förstärkt ekonomi med i genomsnitt mer än 750 kronor per månad. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

Under de senaste åren har ett antal förändringar skett på pensionsområdet som medfört att inkomsten höjts för pensionärer, men det finns fortfarande behov av ytterligare ekonomiska förbättringar för de pensionärer som har den lägsta allmänna pensionen.  

Garantitillägget ska enligt regeringens förslag betalas ut automatiskt och utan särskild ansökan till den berörda gruppen pensionärer första gången i augusti 2022. Lagändringarna som avser garantitillägget föreslås träda i kraft 15 juli 2022.

År 2022 innebär förslaget att pensionärer med allmän inkomstgrundad pension i det lägsta inkomstintervallet med upp till 11 846 kronor i månaden, får det högsta förmånsbeloppet om 1 000 kronor i månaden i garantitillägg. Garantitillägget fasas ut för pensionärer vars inkomster uppgår till 11 846 kronor men inte överstiger 14 346 kronor i månaden. Förmånsbeloppet om 1 000 kronor och inkomstgränserna för utfasningen av beloppet ska i likhet med inkomst- och tilläggspension följsamhetsindexeras.

Regeringens förslag innebär att knappt 950 000 personer beräknas få garantitillägget och 200 000 personer får ett höjt bostadstillägg till följd av att fribeloppen i det ordinarie bostadstillägget höjs. Av dessa är det ca 100 000 personer som enbart får en höjning av det ordinarie bostadstillägget. Totalt innebär förslagen att den disponibla inkomsten ökar för drygt en miljon pensionärer. Av dem är 73 procent kvinnor och 27 procent män. Förslagen innebär vidare att andelen med låg ekonomisk standard i gruppen ensamstående kvinnor över 80 år minskas med en tredjedel.

Reformen är en del av vårändringsbudgeten. Statens utgifter för garantitillägget och de ökade utgifterna för det ordinarie bostadstillägget beräknas uppgå till ca 4 miljarder kronor 2022 och ca 9,4 miljarder kronor 2023. Anslaget till Pensionsmyndigheten föreslås öka med 165 miljoner kronor 2022 för att myndigheten ska kunna förbereda och genomföra reformen.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Vårändringsbudgeten lämnas till riksdagen

Regeringens förslag ingår i den kommande vårändringsbudgeten, som kommer att lämnas över till riksdagen för beslut den 19 april 2022. Följ budgetbeslutet på riksdagens webbplats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.