Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår att nya uppgifter om ålder ska bli grund för resning

Publicerad

I en proposi­tion till riksdagen föreslår regeringen att resning ska kunna beviljas när det kommit fram nya upp­gifter om den till­talades ålder.

I straff­processen har den tilltalades ålder stor betydelse för straff­mätning, vilken påföljd som väljs och utvisning på grund av brott. När nya uppgifter om den till­talades ålder kommer fram bör det vara möjligt att ta hänsyn till dessa även efter att domen inte längre går att överklaga.

Prop. 2021/22:233 Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straff­processen

– Kommer det fram nya ålders­­uppgifter ska det gå att skärpa straffet så att det blir rätt straff i för­­hållande till den dömdes ålder. Med det här förslaget ser vi till att ålder blir en grund för resning, vilket det inte är idag, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

I proposi­­tionen föreslår regeringen att resning till den till­talades nackdel ska kunna beviljas om det kommer fram nya uppgifter om den till­talades ålder som sanno­likt skulle ha lett till att han eller hon hade dömts till en väsent­ligt svårare påföljd eller en annan utgång i utvis­nings­frågan.

Vidare lämnas bland annat förslag om krav på skynd­sam hand­läggning av resnings­ärenden med unga lag­över­trädare och att vård­nads­havare ska under­rättas om ett resnings­ärende inleds mot en person under 18 år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren