Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår en trygghetspension inom ramen för sjukersättningen

Publicerad

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen att en trygghetspension inom ramen för sjukersättningen införs. Syftet med förslaget är att möjliggöra en ökad ekonomisk trygghet för personer som slitit ut sig under arbetslivet och inte kan arbeta längre, och som i dag ofta tar ut ålderspensionen i förtid med livsvarigt lägre pension som resultat.

- Trygga pensioner är en grundbult i det svenska välfärdssamhället. Nu tar vi ett viktigt steg för ökad trygghet för dem som slitit ut sig i arbetslivet och inte orkar till pensionen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Gällande regelverk för rätten till sjukersättning tar ingen hänsyn till ålder, vilket innebär att en 64-åring bedöms på samma sätt som en 34-åring. Detta innebär att många personer som får avslag på sin ansökan om sjukersättning i stället tar ut sin ålderspension i förtid, vilket leder till en livsvarigt lägre pension.

Särskilda regler föreslås därför för försäkrade personer som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald. Detta med utgångspunkt i förslaget som har lämnats av Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering (S 2020:04).  Arbetsförmågan hos försäkrade som har erfarenhet av sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden ska enligt förslaget bedömas i förhållande till dessa arbeten, eller mot annat lämpligt arbete som finns tillgängligt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz