Regeringen presenterar satsning på nationella minoritetsspråk

Publicerad

Idag, torsdag den 28 april, har regeringen fattat beslut om ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Programmet omfattar cirka 40 miljoner kronor per år under 2022–2024 och är en del av den historiska satsning på den nationella minoritetspolitiken om 90 miljoner per år som beslutades i budgeten för 2022.

De nationella minoritetsspråken har under lång tid genomgått en språkbytesprocess där allt fler personer övergått till att endast tala svenska. De senaste årens pandemirestriktioner har också lett till att arbetet med att främja minoritetsspråken försvårats ytterligare. Regeringens beslut innebär att arbetet med de nationella minoritetsspråken stärks.

– Det viktigaste för mig är att skapa förutsättningar för att språken ska kunna överföras till nästa generation – att underlätta för fler att kunna föra vidare sitt språk och sitt kulturarv till sina barn och barnbarn. Det ska vara en självklarhet att kunna göra det valet, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

För att fler ska få möjlighet att lära sig och utveckla sitt språk måste olika utbildningsvägar finnas tillgängliga. I satsningen ingår därför en förstärkning av de lärosäten som har ansvar för minoritetsspråken samt folkbildningen.

– Det ska vara möjligt att lära sig ett minoritetsspråk även som vuxen. Därför gläder det mig att folkbildningen nu får förutsättningar att stärka utbudet av verksamhet på och om minoritetsspråk i hela landet och att lärosätena ges möjlighet att utveckla arbetet med minoritetsspråken, vilket på sikt bidrar till att stärka kompetensförsörjningen av minoritetsspråkskunnig personal inom offentlig sektor, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg