Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen presenterar strategi för ett starkt biblioteksväsende

Publicerad

Fredagen den 22 april presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter en strategi för ett starkt biblioteksväsende. I strategin tar regeringen ett samlat grepp om biblioteksområdet för att stödja och stärka bibliotekens verksamhet och därigenom verka för ett starkt och utvecklat biblioteksväsende i hela Sverige.

– Att alla oavsett bakgrund har tillgång till böcker och läsning är en förutsättning för vår demokrati. Biblioteken är inte bara en källa till kunskap utan också till inspiration och fantasi. Biblioteksväsendet står inför flera utmaningar men har samtidigt lyckats ta sjumilakliv under pandemin. Med den nya strategin tar vi ett samlat grepp för hela Bibliotekssverige så att biblioteken kan fortsätta utvecklas tillsammans, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Biblioteksstrategin innehåller många delar som är viktiga för utvecklingen av biblioteksväsendet i Sverige, bland annat:

  • Statens kulturråd ges i uppdrag att tillsammans med Kungliga biblioteket analysera folkbibliotekens framtida behov, och utifrån analysen identifiera möjliga former för statens stöd till folkbiblioteksverksamheten. Satsningen Stärkta bibliotek har inför 2022 förstärkts med 75 miljoner kronor, vilket innebär att den uppgår i 150 miljoner kronor totalt.

  • Kungliga biblioteket får i uppdrag att arbeta tillsammans med relevanta aktörer för att ta fram förslag på former för stärkt samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet, samt att bidra till den långsiktiga utvecklingen för vissa nationella digitala bibliotekstjänster för prioriterade målgrupper enligt bibliotekslagen.

  • Regeringen kommer att ta initiativ till ett rundabordssamtal med berörda aktörer om bibliotekens utlån av e-böcker.

Många insatser för svenska bibliotek har redan genomförts, som satsning på nationella minoriteters bibliotek, läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier och satsning på digital kompetensutveckling via folkbiblioteken.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind

Fakta - bibliotekslagen

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.