Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen skärper synen på sexualbrott

Publicerad

Regeringen har beslutat en proposition med förslag för att skärpa synen på sexualbrott. Det föreslås bland annat att straff­skalorna för ett flertal sexual­brott ska skärpas.

Ladda ner:

Ett heltäckande och tydligt straffrättsligt skydd är en förutsättning för att ett samhälle ska kunna före­bygga och bekämpa sexualbrott på ett effektivt sätt. På det straff­rättsliga området bedriver regeringen därför ett mycket aktivt arbete.

Prop. 2021/22:231 Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

– Den som begår en våldtäkt ska få ett strängare straff. Fler sexual­brott som begås på distans, till exempel över internet, ska kunna bedömas som exempelvis våldtäkt mot barn, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Propositionen är ett resultat av en överens­kommelse med Miljöpartiet.

– Nu stärker vi det straffrättsliga skyddet för den som utsätts för sexualbrott, inte minst barn. När över­greppen flyttar ut på internet måste också lag­stift­ningen följa med, säger Miljö­partiets språkrör Märta Stenevi.

I proposi­tionen föreslås bland annat följande:

  • Bestäm­melserna om våldtäkt och sexuellt övergrepp och mot­svarande brott mot barn ska utvidgas i syfte att stärka skyddet mot sexual­brott som begås på distans, till exempel över internet.
  • Bestäm­melsen om utnyttjande av barn för sexuell posering ska utvidgas så att även ageranden där barnet varit helt passivt omfattas.
  • Det ska införas nya straff­bestämmelser om sexuellt ofredande mot barn, grovt sexuellt ofredande mot barn och grovt sexuellt ofredande.
  • Minimi­straffet för en rad sexual­brott ska skärpas. Bland annat föreslås att minimi­straffet för våldtäkt och våldtäkt mot barn ska höjas från två års fängelse till tre års fängelse och att minimi­straffet för köp av sexuell tjänst ska höjas från böter till fängelse.

Vissa av de föreslagna straff­skärp­ningarna är en del av regeringens åtgärds­paket för att intensi­fiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren