Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen tar emot förslag om nya klimatmål för konsumtion och export

Publicerad

Idag har regeringen tagit emot Miljömålsberedningens delbetänkande till regeringen, där beredningen bland annat föreslår att det klimatpolitiska ramverket ska kompletteras med mål om klimatpåverkan från konsumtion och klimatnyttan från export.

Ladda ner:

– Klimatpolitiken behöver långsiktighet för att nödvändiga förändringar ska kunna komma till stånd. Därför är det väldigt positivt att samtliga riksdagspartier står bakom dessa världsunika och ambitiösa förslag, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

De mål som Miljömålsberedningen föreslår i sitt delbetänkande till regeringen är:

  • Mål för konsumtionens klimatpåverkan, inklusive ett långsiktigt mål om att nå nettonollutsläpp till 2045.
  • Mål för exportens klimatpåverkan.
  • Mål om att inkludera den internationella flygets och sjöfartens klimatpåverkan i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål.
  • Mål om att inkludera koldioxidutsläpp från inrikes flyg i etappmålet för inrikes transporter till 2030.
  • Mål om att utsläppen från offentligt upp­handlade varor och tjänster ska minska snabbare än utsläppen från samhället i övrigt. Miljömålsberedningen föreslår även ett paket styrmedel och åtgärder inom detta område, inklusive ett krav att beakta de nationella klimatmålen i offentlig upphandling.

Presskontakt

Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

Mer om Miljömålsberedningen

Regeringen tillsatte 2010 den parlamentariska kommittén Miljömålsberedningen, som har i uppdrag att utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder för att nå Sveriges miljömål.

Som en del av Sveriges klimathandlingsplan gav regeringen Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion.