Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Staten säljer Metria AB

Publicerad

Regeringen har beslutat att sälja Metria AB till Sikri Holding AS. Försäljningspriset för aktierna i Metria är 724 miljoner kronor.

Metria bildades 2011 genom att delar av verksamheten vid Lantmäteriets uppdragsdivision METRIA bolagiserades. Bolagiseringen syftade dels till att öka förutsättningarna för konkurrensneutralitet på marknaden, dels skapa goda förutsättningar för att utveckla verksamheten. Bolaget agerar på marknadsmässiga villkor och utan något av riksdagen beslutat samhällsuppdrag.

Riksdagen bemyndigade regeringen i juni 2017 att helt eller delvis avyttra statens aktier i Metria.

– Regeringens uppfattning är att Metria genom en ny ägare kommer få möjlighet att utvecklas positivt. Vi är därför glada över att idag kunna presentera en ny ägare som kan utveckla bolaget vidare, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Sikri Holding AS förvärvar 100 procent av aktierna i Metria. Köpeskillingen för aktierna i Metria uppgår till 724 miljoner kronor. Ägandet av aktierna i Metria övergår till Sikri Holding AS den 1 april 2022.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har varit statens finansiella rådgivare under försäljningen. Hannes Snellman Advokatbyrå har varit statens juridiska rådgivare.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord