Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige ger extra humanitärt stöd till FN för att rädda liv och lindra nöd

Publicerad

Det humanitära läget i världen är akut och situationen för världens allra mest sårbara fortsätter att förvärras i alarmerande takt. För att FN snabbt ska kunna leverera stöd och möta de ökade humanitära behoven i världen, gör Sverige nu ytterligare utbetalningar på 69 miljoner kronor till FN:s fond för katastrofbistånd (CERF) och 35 miljoner kronor till FN:s flyktingorgan (UNHCR).

Redan innan Rysslands invasion av Ukraina befann sig världen enligt FN i den värsta hungerkrisen på 50 år. Många av de värst drabbade länderna är särskilt beroende av livsmedelsimport från Ukraina och Ryssland. Invasionen av Ukraina har därmed lett till att situationen för många av världens mest utsatta och sårbara människor fortsätter att förvärras.

– Vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge som bland annat beror på höjda livsmedelspriser och människor som befinner sig på flykt. Genom ett extra stöd till FN:s fond för katastrofbistånd och FN:s flyktingorgan bidrar regeringen till att det internationella humanitära systemet snabbt kan svara upp mot de ökade behoven, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf

Den humanitära situationen i världen

Enligt FN är 291 miljoner människor i behov av humanitärt stöd vilket är den högsta siffran någonsin, och närmare 80 miljoner människor tvingats fly från sina hem på grund av långvariga konflikter, våld, förföljelse och brist på mat och förnödenheter. Höjd inflation, ökade bränslepriser och höjda livsmedelspriser slår hårt mot de redan akuta humanitära behoven i världen.

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.