Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning om arbetsmarknadsprövning aviseras

Publicerad

Regeringen aviserar i dag att en utredning kommer att tillsättas i syfte att utreda hur en arbetsmarknadsprövning ska utformas för arbetskraftsinvandring. Syftet är att motverka lönedumpning och utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

Avskaffandet av arbetsmarknadsprövningen har lett till en omfattande arbetskraftsinvandring, ofta inom lågkvalificerade yrken där det inte råder någon brist på arbetskraft. Inom vissa av dessa yrken har också de flesta problemen med missbruk av systemet och utnyttjande av arbetskraftsinvandrare förekommit. Fackföreningsrörelsen och på senare tid även våra myndigheter har slagit larm om att lagstiftningen är utformad på ett sådant sätt att den enkelt kan utnyttjas av organiserad brottslighet.

Regeringen vill nu komma till rätta med problemen med utländska arbetstagare som utnyttjas på svensk arbetsmarknad och planerar att tillsätta en utredning om arbetsmarknadsprövning. Målsättningen är att den ska tillsättas före sommaren. Nyligen röstades också propositionen Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring igenom i riksdagen. Den innehåller de första förslagen på regelskärpningar av flera som regeringen ser framför sig det kommande året gällande arbetskraftsinvandringen.

– Vi ska ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Sverige ska inte konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz