Pressmeddelande från Finansdepartementet

Välfärd med hög kvalitet i hela landet kräver en fungerande utjämning

Publicerad

Regeringen ger en parlamentarisk kommitté i uppdrag att göra en bred översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Syftet med uppdraget är att säkerställa att alla kommuner och regioner har likvärdiga ekonomiska förutsättningar att ge sina invånare en välfärd med hög kvalitet.

Förutsättningarna för landets kommuner och regioner skiljer sig åt på många sätt, till exempel när det gäller storleken på skatteunderlaget, åldersstruktur i befolkningen och hur många som bor i glesbygd eller i större städer. Dessa skillnader påverkar kommunernas och regionernas ekonomiska förutsättningar. Syftet med det kommunalekonomiska utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner att kunna ge sina invånare välfärd och annan kommunal service, trots dessa skillnader.

– Sverige ska ha en välfärd med hög kvalitet och det ska inte spela någon roll var i landet du bor. En av regeringens tre prioriteringar handlar om att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Med det här uppdraget vill regeringen säkra att utjämningssystemet fyller sitt syfte att ge kommuner och regioner mer likvärdiga förutsättningar, säger civilminister Ida Karkiainen.

Det var länge sedan det gjordes en bred översyn av utjämningssystemet. Utjämningssystemet behöver utvecklas i takt med samhällsutvecklingen och anpassas så att kommuner och regioner ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar att möta de utmaningar som ska hanteras framöver. Den parlamentariska kommittén ges i uppdrag att se över utjämningssystemets alla delar och även systemet för utjämning av kostnader för verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Till ordförande i den parlamentariska kommittén utses Håkan Sörman.

– Det är en spännande uppgift att få leda kommitténs arbete med att se över helheten i utjämningssystemet. Jag är glad över att ha fått regeringens förtroende och jag hoppas att jag med min bakgrund kan bidra med värdefulla erfarenheter, säger Håkan Sörman.

Håkan Sörman har en mångårig bakgrund bland annat som vd på SKR (dåvarande SKL) och som stadsdirektör i Södertälje och Täby kommuner. Han har även varit landshövding i Jönköpings län. Håkan Sörman var särskild utredare i Kostnadsutjämningsutredningen som pågick 2016–2018.

Uppdraget ska redovisas senast den 4 maj 2024.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering