Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström deltar vid Nordiska ministerrådets möte i Trondheim

Publicerad

Den 4–5 maj träffas Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning i Trondheim. Utbildningsminister Anna Ekström representerar Sverige. Ministrarna ska bland annat diskutera akademisk yttrandefrihet och utbildningens roll i att utjämna sociala skillnader.

Under mötet, som äger rum den 5 maj, kommer de nordiska ministrarna att ha två temadiskussioner. Den första handlar om utbildningens roll i att utjämna sociala skillnader, med ett särskilt fokus på barn och unga. Deltagarna kommer bland annat att utbyta erfarenheter kring hur länderna arbetar för att förskolan ska kunna bidra till att ge barn mer jämlika förutsättningar inför skolstarten. Den andra temadiskussionen handlar om akademisk yttrandefrihet och tillit till kunskap. Ministrarna kommer att tala om vikten av akademisk frihet, vilka utmaningar som finns och hur de nordiska länderna tillsammans kan arbeta för att stärka förtroendet för forskning och kunskap i Norden.

– Den akademiska friheten är en prioriterad fråga för Sverige. Den kan vi dessvärre inte ta för given. Vi ser tydliga exempel i vårt närområde, där politiska ledningar inskränker den här rätten. Det visar hur viktigt det är att vi i de nordiska länderna värnar möjligheten att fritt söka och sprida kunskap och arbetar tillsammans för att stärka förtroendet för forskning och kunskap. Under pandemin har vi nordiska utbildningsministrar haft nära kontakt digitalt, och jag ser fram mot att träffas på plats i Trondheim, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Under dagen väntas ministrarna också underteckna en reviderad version av Reykjavikdeklarationen. De kommer även att gå en rundvisning i Nidarosdomen, som är Nordens näst största domkyrka.

Dagen innan ministerrådets möte, den 4 maj, hålls ett informellt ministermöte för att diskutera Ukrainarelaterade frågor.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg