Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Återinförd tillfällig gränskontroll vid inre gräns

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att tillfälligt återinföra inre gränskontroller. Beslutet baseras på regeringens bedömning att det alltjämt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige och innebär fortsatta kontroller vid inre gräns.

Händelseutvecklingen och situationen i vår omvärld är ytterst allvarlig och den sammantagna terrorhotnivån i Sverige är fortfarande förhöjd. Kontroller vid Schengenområdets yttre gräns sker inte i den omfattning som de ska göras och många som reser in i Schengenområdet stannar inte heller i ankomstlandet utan rör sig relativt obehindrat vidare till andra medlemsstater. Regeringen har därför beslutat om återinförd tillfällig gränskontroll fram till och med den 11 november 2022.

– Vi gör bedömningen att en återinförd gränskontroll vid Sveriges inre gräns skapar förutsättningar för att identifiera och kontrollera de som vill resa in i landet. Den kan även bidra till att potentiella gärningspersoner upptäcks och därmed till att eventuella terrorattentat förhindras, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemensamma lagstiftning och baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

Flera andra Schengenmedlemsstater, såsom Tyskland, Österrike, Norge och Danmark, har också tillfälligt återinförd inre gränskontroll och har i likhet med Sverige anmält att de tänker fortsätta med kontrollerna så länge som det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

Polismyndigheten bestämmer liksom tidigare var och hur gränskontroll ska genomföras. Kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att värna allmän ordning och inre säkerhet.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh