Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Biståndsminister Matilda Ernkrans deltar i utrikesrådet för utvecklingsfrågor (FAC utv) 20 maj 2022

Publicerad

Biståndsminister Matilda Ernkrans deltar i rådets möte för utvecklingsfrågor den 20 maj i Bryssel. Fokus för diskussionen är konsekvenser för tredje land av Rysslands aggression mot Ukraina, särskilt vad gäller globalt tryggad livsmedelsförsörjning. Syftet är att belysa de globala effekterna av den ryska aggressionen, att dela information om aktuella initiativ och att hålla multilateralismen i centrum för EU:s fortsatta agerande.

Bakgrunden till diskussionen är de stigande globala livsmedelspriserna. De nådde oroande nivåer redan under 2021 och har stigit än mer efter den ryska aggressionen mot Ukraina. Resultatet blir att antalet människor som riskerar svält nu väntas öka ytterligare. Regeringen välkomnar en samlad EU-respons till krisen. Att biståndsministrarna diskuterar livsmedelsförsörjningsfrågan är därför oerhört viktigt.

Vid mötet kommer Matilda Ernkrans betona att för att möta krisen måste vi agera både på kort och lång sikt-. Långsiktiga utvecklingsinsatser krävs för att främja klimatanpassade, hållbara, inkluderande livsmedels- och jordbrukssystem, särskilt i de nu mest drabbade länderna. Samtidigt behövs akuta insatser för att hjälpa de allra mest sårbara människorna i världen, som ofta finns på platser där det redan pågår stora humanitära kriser.

- Sverige är ett av de länder som ger mest i bistånd i världen och det går bland annat till att stärka hållbara, inkluderande livsmedels- och jordbrukssystem, säger biståndsminister Matilda Ernkrans. Sverige tar ansvar för att hjälpa människor i nöd och som befinner sig på gränsen till svält i länder som i Afghanistan, Jemen, Somalia och Etiopen.

Sedan många år är Sverige en stor givare till FN-organ, bland annat FN:s livsmedelsprogram (WFP) som är världens största humanitära organisation. Sverige ger bland annat kärnstöd som möjliggör för organisationer att snabbt ställa om och anpassa sin verksamhet när en kris inträffar och använda medlen där störst behov finns.


Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf