Forskning inom regeringens prioriterade områden – segregation och kriminalitet i fokus

Publicerad

Under våren kommer utbildningsminister Anna Ekström att leda en serie forskarseminarier med fokus på regeringens tre prioriterade områden: segregation och kriminalitet, klimatomställning samt välfärd. Vid det tredje seminariet ”Forskardialog om segregation, brottslighet och brottsförebyggande arbete”, som arrangeras i dag tillsammans med Vetenskapsrådet, deltar även justitie- och inrikesminister Morgan Johansson samt integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Regeringen har satt upp tre tydliga politiska prioriteringar för att ta sig an samhällsproblemen, Sverige ska:

  • Vända på varje sten för att bryta segregationen och kriminaliteten.
  • Driva på klimatomställningen och skapa jobb i hela landet.
  • Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Alla statsråd ska arbeta efter prioriteringarna och bidra till att de förverkligas. Syftet med de forskarseminarier som nu genomförs är att regeringen ska få ta del av forskares kunskap och inspel kring hur dessa utmaningar kan lösas.

Det är av stor vikt att koppla aktuell forskning till arbetet med att utveckla samhällets insatser för att förebygga och motverka brottslighet och att bryta segregationen. Verksamma åtgärder är inte begränsade till det rättsliga och kriminalpolitiska området utan omfattar en bred uppsättning samhällsstärkande insatser inom boende och stadsplanering, utbildning och skola, socialtjänst och civilsamhälle.

Vid dagens seminarium kommer ett antal forskare att samtala med ministrarna och bidra med sina perspektiv kring vad som krävs för att lösa problemen med brottslighet i områden med socioekonomiska utmaningar. Vetenskapsrådet kommer också att berätta om sina nationella forskningsprogram om brottslighet och segregation.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg
Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock