Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsministern tog emot förslag till ny materielförsörjningsstrategi

Publicerad

I dag tog försvarsminister Peter Hultqvist emot slutbetänkandet "Materielförsörjningsstrategi, För vår gemensamma säkerhet" av den särskilde utredaren Gunnar Holmgren. Betänkandet innehåller förslag till en materielförsörjningsstrategi med målet att säkerställa det militära försvarets behov av materiel och materielrelaterade tjänster i fred, kris och krig – i dag så väl som i framtiden.

Utredningen föreslår, mot bakgrund av en analys av materielförsörjningens förutsättningar och ingående komponenter, ett övergripande mål med materielförsörjningen och hur den kan genomföras effektivt, säkert och långsiktigt hållbart.

Enligt utredningen styrs försvarsmarknaden, till skillnad från andra marknader, inte enbart av marknadsmässiga överväganden. För att materielförsörjningen ska vara kostnadseffektiv och uthållig krävs därför en god dialog mellan staten och de företag som verkar på försvarsmarknaden.

Bakgrund 

En väl fungerande materielförsörjning är en förutsättning för att Försvarsmakten ska kunna öka och behålla sin operativa förmåga. Därför gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag på en långsiktig strategi för hur det militära försvarets behov av materiel och relaterad forskning, teknikutveckling och tjänster ska tillgodoses i fred, kris och krig och hur det kan understödja det strategiska politiska beslutsfattandet.

Presskontakt

Malin Nääs
Tillförordnad kommunikationschef, Försvarsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-525 36 58
e-post till Malin Nääs