Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Hans Dahlgren deltar på Europadagen

Publicerad

Måndag den 9 maj deltar EU-ministern på Europadagen på Kulturhuset i Stockholm. Årets tema är ”Europa i en ny tid”.

Tid:

Europa i en ny tid

Moderator: Göran von Sydow, direktör Sieps
Panel: Hans Dahlgren, EU-minister, Karin Karlsbro (L), Europaparlamentet, Noura Berrouba,
ordförande i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Christian Danielsson, chef EU-kommissionen Sverige, Etienne de Gonneville, ambassadör för Frankrike

Europeisk klimatomställning i orostider – hur klarar vi produktionen och jobben?

Moderator: Mats Engström, senior rådgivare Sieps
Panel: Jessica Polfjärd (M) och Jytte Guteland (S), Europaparlamentet, Annika Korzinek, biträdande chef EU-kommissionens kontor, Therese Guovelin förste vice ordförande LO, Liisa Raasakka, chef för EIB Sverige

Vad är grejen med EU:s inre marknad? - Om fred, handel och fri rörlighet

Moderator: Simon Vikström, föreläsare och entreprenör
Panel: Arba Kokalari (M), Europaparlamentet ,Waltraud Heinrich, samordnare för SOLVIT, Anna
Stellinger, chef för internationella och EU-frågor Svenskt Näringsliv, Oscar Wåglund Söderström, internationell chef TCO

Hur kan vi värna vår europeiska demokrati?

Inledningstalare: Jeanette Gustafsdotter, kulturminister
Moderator: Karin Flordal, Sieps
Panel: Kristoffer Tamsons, rapportör vid Europarådets lokala och regionala kongress om hat och hot mot förtroendevalda, Göran Arrius ordförande för Saco, Noura Berrouba, ordförande för LSU, Lena Nyberg generaldirektör för MUCF och Anna Lena Pogulis projektledare SKR

EU-ministern inledningstalar och deltar därefter i ett panelsamtal om det säkerhetspolitiska läget i Europa.

Plats: Studion i Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm.
Tid: kl. 09.45 till kl. 15.00.
Panelsamtalet där Hans Dahlgren medverkar äger rum kl. 10.00-11.00.
Ingen föranmälan krävs.

Program för Europadagen den 9 maj 2022.pdf

 

Program för Europadagen den 9 maj 2022

Datum                Måndag den 9 maj
Tid                      9.45 – ca 14.15
Lokal                  Studion, Kulturhuset, entré Sergels torg, mitt emot fontänen

 

09.45 Inledning och körsång

Dagen inleds av konferenciererna Karin Flordal, utbildningsansvarig Sieps Emma Wedner och Isak Öhrlund, ungdomsrepresentanter i EU:s ungdomsdialog. Sånger framförs av Adolf Fredriks skolklasser under ledning av Marcus Josephson

 

10.05 Europa i en ny tid

Ett levande panelsamtal kring de mest aktuella frågorna kopplat till hur läget i Europa ser ut just den 9 maj och vad det innebär för EU och samarbetet i stort. Fokus på det ändrade säkerhetspolitiska läget i Europa.

Moderator: Göran von Sydow, direktör Sieps

Panel: Hans Dahlgren, EU-minister, Karin Karlsbro (L), Europaparlamentet, Noura Berrouba, ordförande i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Christian Danielsson, chef EU-kommissionen Sverige, Etienne de Gonneville, ambassadör för Frankrike.

 

11.05 Europeisk klimatomställning i orostider – hur klarar vi produktionen och jobben?

EU började som en kol- och stålunion för att säkra freden. Hur kan EU genomföra klimatomställningen och samtidigt klara produktionen och jobben? Hur påverkar det försämrade säkerhetsläget i Europa klimatomställningen? Välkommen till ett samtal med flera olika vinklar på problem och möjligheter!

Moderator: Mats Engström, senior rådgivare Sieps

Panel: Jessica Polfjärd (M) och Jytte Guteland (S), Europaparlamentet, Annika Korzinek, biträdande chef EU-kommissionens kontor, Therese Guovelin förste vice ordförande LO, Liisa Raasakka, chef för EIB Sverige.

 

11.50-12.20 Lunchmingel 30 min med förtäring

 

12.20 Vad är grejen med EU:s inre marknad?
          - Om fred, handel och fri rörlighet

EU:s inre marknad fyller snart 30 år men dess fördelar är fortsatt okända bland många. Kriget i vår närhet påminner oss om den inre marknadens betydelse, inte bara för handel och utbyte, utan även för fred och stabilitet i Europa. Vilken betydelse har den fria rörligheten för unga specifikt och för Sveriges ekonomi och arbetsmarknad i stort?

Moderator: Simon Vikström, föreläsare och entreprenör

Panel: Arba Kokalari (M), Europaparlamentet ,Waltraud Heinrich, samordnare för SOLVIT, Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor Svenskt Näringsliv, Oscar Wåglund Söderström, internationell chef TCO.

 

13.05 Hur kan vi värna vår europeiska demokrati?

Inledningsanförande av Jeanette Gustafsdotter, kulturminister

Det finns oroande antidemokratiska tendenser idag som hotar det demokratiska och öppna Europa vi vill se. Hur kan vi motverka hat och hot, främja det goda samtalet och värna om vår europeiska demokrati?

Moderator: Karin Flordal, Sieps

Panel: Kristoffer Tamsons, rapportör vid Europarådets lokala och regionala kongress om hat och hot mot förtroendevalda, Göran Arrius ordförande för Saco, Noura Berrouba, ordförande för LSU, Lena Nyberg generaldirektör för MUCF och Anna Lena Pogulis projektledare SKR

 

14.00 Sammanfattning av konferenciererna

Karin Flordal, utbildningsansvarig Sieps, Emma Wedner och Isak Öhrlund, ungdomsrepresentanter i EU:s ungdomsdialog.

 

Ca 14.15 Årets europé

Europarörelsens ordförande delar ut pris till årets europé

Arrangörer:

EU-kommissionens representationskontor i Sverige

Europaparlamentets representationskontor i Sverige

Europeiska investeringsbankens kontor i Sverige

Kommerskollegium

Landsorganisationen i Sverige, (LO)

Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Regeringskansliet

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)

Svenskt Näringsliv

Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

Presskontakt

Victoria Frisk Garcia
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-047 23 12
e-post till Victoria Frisk Garcia

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.