Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Khashayar Farmanbar deltar i ett extra ministerrådsmöte i Bryssel

Publicerad

I dag deltar energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i ett extrainsatt rådsmöte med EU:s energiministrar. På mötet ska ministrarna diskutera energisituationen i EU utifrån den senaste händelseutvecklingen och vad som kan göras för att stärka EU:s beredskap för energiförsörjningen.

Det extra ministermötet är inkallat för att diskutera energisituationen i EU utifrån den senaste händelseutvecklingen där gastillförseln från Ryssland strypts till vissa medlemsstater.

Medlemsstaternas energiministrar kommer också att diskutera hur EU gemensamt kan stärka beredskapen vid eventuella försörjningsavbrott och vilka solidaritetsåtgärder som är möjliga.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen