Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Klart med ytterligare ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Publicerad

Riksdagen har beslutat att säga ja till regeringens proposition om ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd. Propositionen innehåller förslag om ändringar i minerallagen för att motverka de allvarliga konsekvenser som spridningen av covid-19 medfört för prospekteringsbolagen och för gruvindustrin. Ändringarna träder i kraft den 10 juni 2022 och innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och som fortfarande är giltiga den 9 juni 2022 förlängs med ett år.

Svensk gruv- och mineralnäring är, och har länge varit, en av de viktigaste basnäringarna i Sverige med betydelse för Sverige som land, i det regionala och lokala perspektivet samt utanför Sveriges gränser. Det handlar om arbetstillfällen, välfärd och utvinning av mineral och metall som är viktiga för en grön omställning.

Giltighetstiden för undersökningstillstånd har förlängts med anledning av covid-19 genom ändringar i minerallagen vid två tidigare tillfällen, den 1 juli 2020 och den 1 mars 2021. De undersökningstillstånd som omfattades av dessa lagändringar och som fortfarande är giltiga den 9 juni 2022 får genom ändringarna som föreslås nu ytterligare ett års förlängd giltighetstid. Tillståndshavarna ges därmed möjlighet att utföra arbete som inte varit möjligt att utföra under de gångna åren på grund av pandemin.

Förslagen omfattar inte undersökningstillstånd som gäller olja, gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen har angetts i tillståndet.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord