Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Klimat och säkerhet i fokus för internationellt fredsforum i Stockholm

Publicerad

Den 23–25 maj samlas global expertis i Stockholm under rubriken ”From a Human Security Crisis Towards an Environment of Peace” för samtal om klimat och säkerhet, under årets Stockholm Forum on Peace and Development. Utrikesminister Ann Linde deltar i öppningsdiskussionen den 23 maj.

Samtidigt som de akuta säkerhetsriskerna och globala effekterna av den ryska aggressionen i Ukraina växer de globala säkerhetshoten kopplade till klimatförändringar och miljöförstöring. Vi ser till exempel en global livsmedelskris som drabbar människor hårt i fattigare delar av världen.

–   Att hantera hur klimatförändringar och en förändrad miljö påverkar globala och lokala säkerhetsrisker är en prioriterad fråga för den svenska regeringen. Mer samarbete behövs för att både hantera akuta säkerhetshot och de långsiktiga globala utmaningarna. Vi behöver ett nytt och bredare angreppssätt, där regeringar, företag och hela samhällen ställer om för att bidra. Det handlar i slutänden om att rädda liv, säger utrikesminister Ann Linde.

Stockholm Forum är ett samarbete mellan utrikesdepartementet och Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Ambitionen är att kunna föda in konkreta rekommendationer om hur vi gemensamt kan svara upp mot klimatrelaterade säkerhetsrisker och ta vara på de möjligheter som den gröna omställningen innebär till Stockholm +50, det globala högnivåmötet om miljö- och klimat som genomförs i Stockholm veckan efter.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske