Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturministern reser till Oslo

Publicerad

Den 3–4 maj reser kulturminister Jeanette Gustafsdotter till Oslo för att medverka vid årets första nordiska kulturministerrådsmöte och för att besöka en av Förintelsens minnesplatser. Som en del i arbetet med hågkomsten av Förintelsen har Sveriges regering beviljat ytterligare medel till hågkomstresor för ungdomar till Voksenåsen, ett svensk-norskt center för kultursamarbete.

– Vi får aldrig någonsin glömma Förintelsen. När de sista överlevarna blir allt färre måste vi säkra att minnet av förbrytelserna mot offren förs vidare till kommande generationer, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Regeringen har i april fattat beslut om särskilt stöd till Voksenåsen AS, så att det svensk-norska centret för kultursamarbete kan erbjuda fler ungdomar och lärare utbildning och studieresor till Förintelsens minnesplatser i Norge. Arbetet genomförs i nära samverkan med Forum för levande historia. Stödet till Voksenåsen på en halv miljon kronor kompletterar tidigare krisstöd på 5,6 miljoner kronor 2021 och 3 miljoner kronor 2022.

Vid kulturministermötet den 4 maj ska de nordiska kulturministrarna bland annat diskutera en ny tillståndsrapport om konsten och kulturens frihet i Norden, liksom förlängning av kultur- och språkprogram för barn och unga.

– I den situation som nu råder i Europa är både kulturens frihet och det europeiska kulturarvet satt under hot. Nära samarbete över nationsgränser är avgörande för att både stärka och utveckla kulturen, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind

Norges gåva till Sverige efter kriget

Voksenåsen AS är Norges nationalgåva till Sverige, som tack för den humanitära hjälpen under andra världskriget. Det är ett center för svensk-norskt samarbete inom samhällsliv, språk och kultur, men också en hotell- och konferensanläggning. Gåvan överräcktes av statsminister Einar Gerhardsen till statsminister Tage Erlander 1955 och anläggningen invigdes 1960. Voksenåsen är helägt av svenska staten via Kulturdepartementet.