Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lena Hallengren besöker New York och Washington DC

Publicerad

Socialminister Lena Hallengren besöker USA första veckan i juni. Ministern kommer att besöka New York och Washington DC, och kommer bland annat att möta Amina J. Mohammed, FN:s vice generalsekreterare, och Andrea Palm, USA:s vice hälsominister. Med på resan följer också statssekreterare Maja Fjaestad som även kommer att besöka verksamheter inom life science i Boston, samt Sveriges AMR-ambassadör Malin Grape.

Syftet med ministerns resa är att stärka Sveriges relation med USA kopplat till de globala hälsofrågorna, hälsosäkerhet och att stärka samarbetet inom sexuella och reproduktiva rättigheter. En annan viktig fråga som ministern kommer att ta upp i USA är arbetet och samarbetet mot antibiotikaresistens, samt att introducera Sveriges AMR-ambassadör Malin Grape.

Kontakta pressekreterare Elin Aarflot för mer information och intervjuförfrågningar.

Urval ur ministerns program från besöket (med reservation för ändringar)

31 maj – New York

Möte med Amina J. Mohammed, FN:s vice generalsekreterare. Mötet kommer bland annat att handla om Sveriges arbete med Agenda 2030 och arbetet mot antibiotikaresistens inom FN:s Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance, där Sverige genom socialminister Lena Hallengren är vice ordförande.

Möte med Åsa Regner, vice chef för FN-organisationen UN Women, tidigare jämställdhetsminister i den svenska regeringen.

Lunchmöte med George Bickerstad, ordförande för International Vaccine Institute (IVI) och Mikael Dolsten, global forskningschef på Pfizer för samtal om framtidens pandemihantering.

Verksamhetsbesök på organisationen Community Health Network, som tillhandahåller primärvård, tandvård, kostrådgivning och andra typer av stödtjänster i New York. Ministern besöker också en av Community Health Networks mobila primärvårdskliniker, som är placerade i bussar. 

Möte med Dr. Ashwin Vasan, hälsokommissionär i New York stad. Syftet med mötet är erfarenhetsutbyte efter pandemin och samtal om åtgärder som nu vidtas för att förebygga och upptäcka smitta tidigare.

1 - 2 juni – Washington DC

Möte med Andrea Palm, vice hälsominister i USA. Ministrarna kommer bland annat att diskutera globala hälsofrågor så som arbetet mot antibiotikaresistens, men också diskutera WHO:s kommande pandemifördrag. Lena Hallengren kommer också att informera om regeringens prioriterade frågor under ordförandeskapet i EU 2023.

Rundabordssamtal om svenska cancerstrategin, cancerforskning och ett cancersamarbete mellan Sverige och USA. Med på samtalet deltar Vita Husets cancersamordnare Gabrielle Carnival.

Möte med representanter från National Security Council för samtal om global hälsosäkerhet inklusive arbetet mot antibiotikaresistens.

Under dagen genomförs också möten med representanter för olika amerikanska myndigheter inom hälsosektorn, bland annat National institute of Health, National Cancer Institute och National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot