Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lena Hallengren deltar vid Världshälsoförsamlingens möte i Genève

Publicerad

Den 22 – 23 maj deltar socialminister Lena Hallengren vid Världshälsoförsamlingen (WHA, World Health Assembly) i Genève. WHA är Världshälsoorganisationens (WHO) högsta beslutande församling och samlas en gång om året.

Ministern kommer också att tillsammans med den brittiske hälsoministern Sajid Javid vara värd för ett möte inom ministeralliansen för motverkande av antimikrobiell resistens.

Årets Världshälsoförsamling är det första helt fysiska mötet sedan början på covid-19-pandemin. De deltagande ministrarna väntas bland annat att besluta om omval av WHO:s generaldirektör, reviderad budget och långsiktigt hållbar finansiering för WHO, samt en mängd olika hälsofrågor, bland annat globala strategier för hantering av HIV, hepatit och sexuellt överförbara sjukdomar, smittskydd samt stärkt krisberedskap i städer och stadsmiljöer.

Ministrarna kommer också att diskutera effekterna av pandemin, global hälsosäkerhet och WHO:s arbete i krissituationer. Lena Hallengren kommer också att lyfta frågan om att inkludera AMR i det kommande pandemifördraget, som förhandlas mellan länderna just nu och som syftar till att förbättra den globala hälsosäkerheten.

En annan viktig punkt på dagordningen är frågan om WHO:s arbete med hälsorelaterade kriser, vilken har fått extra aktualitet genom Rysslands invasion av Ukraina. I kriget har hälso- och sjukvårdsanläggningar angripits samtidigt som det kommer rapporter om sexuellt våld och svårt lidande för den civila befolkningen.

Antibiotikaresistens har länge varit en viktig fråga för regeringen. Det är ett allvarligt och växande hälsohot både i Sverige och världen och orsakar fler dödsfall än covid-19 årligen enligt en ny studie publicerad i the Lancet. På morgonen den 23 maj är socialminister Lena Hallengren och brittiske hälsoministern Sajid Javid värdar för ett frukostmöte med ministeralliansen för motverkande av antibiotikaresistens. Tillsammans med Storbritannien är Sverige medgrundare till alliansen Ministerial Alliance of Champions against Antimicrobial Resistance. Andra medlemmar är USA, Frankrike, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Sydafrika med flera.

För intervjuförförfrågningar kontakta pressekreterare Sofia Brändström.

Arbetet mot antimikrobiell resistens (AMR) och särskilt antibiotikaresistens

Sverige har länge arbetat med AMR-frågan både inom EU och internationellt. Socialminister Lena Hallengren är vice ordförande i FN:s Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance, vars syfte är att främja de globala kraftansträngningarna för att minska antimikrobiell resistens.

Regeringen beslutade år 2020 om en uppdaterad strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Strategin har den övergripande målsättningen att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människa och djur, och kommer att gälla till och med 2023.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström