Ministerkonferens i Skellefteå: Tillsammans för nyindustrialisering och hållbar samhällsomvandling

Publicerad

På måndag den 16 maj deltar näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, utbildningsminister Anna Ekström och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på plats och digitalt vid konferensen Tillsammans för nyindustrialisering och hållbar samhällsomvandling. Konferensen arrangeras i Skellefteå av Regeringskansliet, Länsstyrelsen Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och Skellefteå kommun.

Tid:
Plats: Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75

Media har möjlighet att närvara under hela programmet. Föranmäl ert deltagande till Elias Aneheim Ulvenäs, se presskontakt nedan.

I norra Sverige pågår och planeras historiskt omfattande industrietableringar, expansioner och investeringar som bidrar till den gröna och digitala omställningen av samhället, industrins klimatomställning och den cirkulära ekonomin.

Nu kraftsamlar samhällets aktörer på alla nivåer, regering, myndigheter, län, regioner och kommuner för att svara upp mot företagens behov och öka takten i det gemensamma arbetet med att tillvarata möjligheterna i norra Sverige. Som ett inslag i det gemensamma utvecklingsarbetet genomförs ministerkonferensen Tillsammans för nyindustrialisering och hållbar samhällsomvandling.

Syftet med konferensen är att ta del av berörda aktörers erfarenheter och att öka takten i det gemensamma utvecklingsarbetet. Det handlar till exempel om att samhället på alla nivåer - nationellt, regionalt och lokalt - ska fortsätta att bland annat investera i infrastruktur och skapa insatser för att säkra kompetensförsörjningen som svarar upp mot företagens behov och att utveckla attraktiva bostadsområden, skolor och förskolor parallellt med företagens pågående och planerade investeringar.

Medverkar bland talarna gör bland andra näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, utbildningsminister Anna Ekström (digitalt), arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (digitalt), landshövdingarna i Västerbotten och Norrbotten Helene Hellmark Knutsson och Lotta Finstorp samt kommunalråd Lorents Burman, Skellefteå, vice ordförande vid EU-kommissionen Maroš Šefčovič (digitalt), och ett flertal företrädare för näringslivet och myndigheter.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg
Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein
Elias Aneheim Ulvenäs
Presskommunikatör
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 72 52
e-post till Elias Aneheim Ulvenäs