Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny styrelse för Statens servicecenter

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om ny styrelse för Statens servicecenter. Charlotta Gustafsson, överdirektör på Försvarets radioanstalt, Eva Hagwall, överdirektör på Försvarets materielverk och Johan von Knorring, regiondirektör Region Uppsala förordnas som nya ledamöter. Christina Lindenius, verkställande direktör för Svensk försäkring, omförordnas som ordförande. Vidare omförordnas Gunnar Karlson, tidigare chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och Martin Valfridsson, avdelningschef i Polismyndigheten som ledamöter.

- Statens servicecenter har en central uppgift i att bidra till en effektiv och tillgänglig statsförvaltning. Detta görs både genom myndighetsservice till andra statliga myndigheter och genom de 120 servicekontor runt om i landet som dagligen bistår medborgarna i kontakter med bland andra Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Statens servicecenters styrelse har en viktig roll i att driva detta arbete framåt, säger civilminister Ida Karinainen. 

Följande personer ingår därmed i styrelsen från och med den 1 juni 2022 till och med den 31 maj 2024:

  • Överdirektör Charlotta Gustafsson
  • Överdirektör Eva Hagwall
  • tidigare chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Gunnar Karlson
  • Verkställande direktör Christina Lindenius
  • Avdelningschef för rikspolischefens kansli Martin Valfridsson
  • Regiondirektör Johan von Knorring

I styrelsen ingår även Åsa Lindh, generaldirektör för Statens servicecenter.

Kort om de nya ledamöterna

Charlotta Gustafsson är överdirektör på Försvarets radioanstalt. Hon har tidigare varit ekonomidirektör vid Kriminalvården och dessförinnan bland annat varit enhetschef respektive avdelningschef på Riksrevisionen samt enhetschef på Finansdepartementets budgetavdelning.

Eva Hagwall är överdirektör på Försvarets materielverk. Hon har tidigare bland annat varit enhetschef vid Finansdepartementets budgetavdelning.

Johan von Knorring är regiondirektör i region Uppsala. Han har tidigare varit försvarsdirektör vid länsstyrelsen och har en bakgrund från Försvarsmakten, där han bland annat varit chef för Luftstridsskolan och Uppsala garnison.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering