Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ökat stöd till nödresidens för flyende kulturskapare

Publicerad

Regeringen har idag, torsdag den 19 maj, beslutat om ökat stöd till nödresidens för kulturskapare och konstnärer som flyr till Sverige till följd av kriget i Ukraina.

– Att tysta, förfölja och fängsla kulturskapare är att kväva demokratins röster. Det kan vi aldrig acceptera. Med nödresidens kan de fortsätta sitt samhällsviktiga arbete när det behövs som allra mest, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Sedan krigsutbrottet har kulturskapare i Ukraina, Belarus och Ryssland behövt fly både krigets brutaliteter och kraftigt ökande hot och förföljelser. Regeringen har idag fattat beslut om ökat stöd till nätverket Swedish Artist Residency Network (SWAN) för nödresidens för kulturskapare som flyr till Sverige.

Inom nätverket SWAN har arrangörer av konstnärsresidens snabbt ställt om sina verksamheter till nödresidens och stöd för flyende kulturskapare. De erbjuder nu boende, material och möjlighet till fortsatt konstnärligt arbete, men också hjälp att slussas in i det svenska samhället, krisstöd och kontakter med kulturliv och konstnärskollegor.

SWAN samlar nästan hundra residensarrangörer inom dans, litteratur, slöjd, bild och form, film, och musik. Nätverket omfattar både självinitierade och konstnärsdrivna organisationer och verksamheter drivna i statlig, regional eller kommunal regi.

Beslutet om stöd till SWAN utgör en del av regeringens arbete för att stötta de som har drabbats av Rysslands invasion av Ukraina och främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.

Beslutet innebär att SWAN får rekvirera 500 000 kronor från Kammarkollegiet för verksamhet under 2022. SWAN ska redovisa hur medlen har använts till Kulturdepartementet senast den 16 december 2022.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind