Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Personer med synnedsättning ska kunna rösta med bibehållen valhemlighet

Publicerad

Regeringen ger Valmyndigheten, i samarbete med det statliga forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden AB, i uppdrag att ta fram hjälpmedel till personer med synnedsättning för att kunna rösta utan att be om hjälp. Uppdraget ska slutredovisas den 28 november 2024.

För att göra i ordning sin röst eller för att ta rätt valsedel kan en person med synnedsättning behöva be om hjälp. Det innebär att valhemligheten röjs.

– Att rösta är en av våra grundläggande rättigheter som medborgare. Därför är det angeläget att alla människor även de som har en grav synnedsättning ges möjlighet att rösta utan att behöva begära hjälp av någon annan, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Enligt uppdraget ska de nya hjälpmedlen kunna användas vid all röstning på ett röstmottagningsställe och vara väl genomtänkta utifrån målgruppens behov. Organisationer som företräder personer med synnedsättning ska löpande involveras i vidareutvecklingen. Prototyperna som utvecklas ska dessutom testas i flera omgångar i olika miljöer.

Uppdraget ska delredovisas senast den 28 november 2023 och slutredovisas senast den 28 november 2024.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.