Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressinbjudan: presentation av den handelspolitiska rådsgruppens slutrapport ”Handelspolitik för en ny era”

Publicerad

Den handelspolitiska rådsgruppen är en unik blandning av ledande svenska aktörer som, under utrikeshandelsminister Anna Hallbergs ledning, diskuterat framtidens handelspolitik.

Tid:
Plats: Utrikesdepartementet, Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm.

Anmälan sker till pressekreterare Tobias Eke Vestergren senast onsdag kl 10.00. Se kontaktinformation nedan. Vänligen medtag presslegitimation.

Seminariet pågår kl. 15.00-16.30 med efterföljande mediaträff kl 16.30-17.00. Media är välkomna att delta under hela presentationen.

Rapporten är ett resultat av gruppens överläggningar och utgör ett viktigt bidrag till Sveriges fortsatta deltagande i internationella policydiskussioner om hur handeln kan bidra till att skapa en bättre och mer hållbar värld.

Vid seminariet deltar förutom utrikeshandelsminister Anna Hallberg bland andra Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande Volvo Group AB och Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet. Diskussioner kommer att föras om rapporten och hur Sverige i de turbulenta tider vi nu upplever kan stå upp för den öppna och fria handeln. 

Presskontakt

Tobias Eke Vestergren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-042 21 84
e-post till Tobias Eke Vestergren