Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Reduktionsplikten pausas

Publicerad

Regeringen förslår i en proposition att de successivt ökade kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel pausas för 2023. Reduktionsplikten bibehåller därför 2022 års nivå. Syftet med åtgärden är att inte bidra till ökade drivmedelspriser.

- Reduktionsplikten är ett av regeringens viktigaste styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. Men oljepriset har ökat väldigt mycket, bland annat med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Genom att pausa reduktionsplikten för ett år ser vi nu till att inte ytterligare bidra till ökade priser 2023, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Den senaste tiden och särskilt med anledning av den ryska invasionen av Ukraina har drivmedelspriserna ökat mycket. Samtidigt har elektrifieringen av transporter gått snabbare än vad som antogs när kraven i reduktionsplikten togs fram. För att undvika en prisökning vid årsskiftet föreslår regeringen att pausa den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel för 2023.

Energimyndigheten har i uppdrag att analysera om kraven i reduktionsplikten för åren 2024 till 2030 bör ändras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen

Fakta:

Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av förnybara och fossilfria drivmedel. Detta har stor potential att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn och arbetsmaskiner, som står för nära 40 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Reduktionsplikten gör det möjligt att minska utsläppen från den befintliga fordonsflottan.