Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen beslutar om stöd till kollektivtrafiken

Publicerad

Idag har regeringen beslutat om hur coronastödet till kollektivtrafiken ska fördelas i år. Totalt kommer en miljard kronor ges i stöd för att säkerställa en tillgänglig kollektivtrafik i hela landet.

– Kollektivtrafiken har drabbats hårt under pandemin när bussar och tåg gått tomma samtidigt som turtätheten har behövt vara hög för att minska risken för smitta. Regeringen kommer därför även i år att ge miljardstöd till kollektivtrafiken så att invånare i hela landet ska kunna fortsätta resa klimatsmart, säger Tomas Eneroth infrastrukturminister.

Resandet med kollektivtrafiken minskade under pandemin, och därmed även biljettintäkterna till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Under pandemin har staten därför lämnat sju miljarder kronor i särskilt stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Under 2020 och 2021 uppgick stödet till tre miljarder kronor per år, och för 2022 har regeringen föreslagit ytterligare en miljard kronor.

Regeringen har nu beslutat hur fördelningen av årets ekonomiska stöd ska se ut. Modellen är densamma som tillämpats under 2021.

Trafikverket prövar och betalar ut ersättningen som beräknas utifrån minskade biljettintäkter hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna under första halvåret 2022, jämfört med motsvarande period 2019. Ersättningen justeras därefter utifrån förändringen i trafikutbudet för motsvarande period. Regioner som upprätthållit eller utökat kollektivtrafiken kommer att få en större andel av stödet.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström