Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen donerar covid-19-vaccin till Tunisien

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att donera 100 000 doser covid-19-vaccin av märket Pfizer/BioNTech till Tunisien. Landet har behov av vaccinet för att kunna erbjuda befolkningen en tredje dos.

– Den globala efterfrågan på vaccin har minskat och Europas överskott är stora. Tack vare utrikesdepartementets aktiva kontakter och goda förbindelser med många länder vänder sig flera av dem till Sverige när de, trots allt, får behov av mer vaccin. Regeringen fortsätter också det livsviktiga arbetet med vaccindonation via Covax, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Att öka tillgången till vaccin i hela världen och på så sätt rädda liv, minska risken för mutationer och få ett slut på pandemin är en prioriterad fråga för regeringen. Sett till befolkningsmängd är Sverige idag redan ett av de länder i världen som bidrar mest till den globala vaccintillgången.

Covid-19-vaccination i världen

Två tredjedelar av jordens befolkning har hittills fått minst en vaccindos mot covid-19. Dagligen vaccineras närmare sex miljoner människor med covid-19-vaccin världen över. Totalt har 11,7 miljarder vaccinationsdoser administrerats sedan pandemins start. Vaccinationstakten är dock mycket ojämn och i låginkomstländerna har endast 16 procent av befolkningen fått minst en dos vaccin.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf