Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Regeringen har beslutat om ytterligare militärt stöd till Ukraina

Publicerad

Regeringen har under mars och april fattat beslut om ytterligare militärt stöd till Ukraina, utöver det stöd som tidigare beslutats av riksdagen och regeringen.

Stödet utgörs av överskottsmateriel, varför regeringen ensam kunde fatta beslutet. Vilket stöd det gäller omfattas av sekretess och kommer tills vidare inte att kommenteras närmare. Sekretessen är bland annat nödvändig för att säkerställa att stödet kommer fram och kan användas av det ukrainska försvaret.

Regeringens inriktning är att fortsätta stödja Ukraina, inklusive med militärt stöd. Inom Regeringskansliet bereds nu frågan om ytterligare möjligheter till stöd.

Fakta om tidigare beslut

Sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari har riksdagen och regeringen vid två tillfällen i februari och mars beslutat att stödja Ukrainas försvarsmakt med 10 000 pansarskott, 5 000 hjälmar, 5 000 kroppsskydd, fältransoner, materiel för minröjning och 500 miljoner kronor.

Regeringen beslutade också den 13 april att fem miljoner euro, cirka 50 miljoner svenska kronor, ska lämnas i stöd till Ukraina via en Natofond. Stödet ska i huvudsak användas till projekt för att hantera kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.

Enligt budgetlagen kan regeringen besluta om att överlåta materiel som inte längre behövs för statens verksamhet (överskottsmateriel). I fråga om materiel som inte är överskottsmateriel kan riksdagen medge att regeringen överlåter viss materiel, till exempel om det bedöms att materielen kan avvaras under en begränsad tid.

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson
Ulrika Langels
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2101389
e-post till Ulrika Langels