Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen presenterar handlingsplan för hållbar regional utveckling i hela landet

Publicerad

I mars 2021 överlämnade regeringen skrivelsen Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 till riksdagen. Nu tar regeringen nästa steg och presenterar en handlingsplan för det statliga genomförandet 2022–2024.

För att möta samhällsutmaningarna, ta till vara möjligheterna och hitta lösningar samt uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken identifierade regeringen i den nationella strategin fyra strategiska områden som ska ligga till grund för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken 2021–2030;

  • Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
  • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
  • Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
  • Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem.

Utifrån de fyra strategiska områdena i strategin har regeringen  i handlingsplanen för det statliga genomförandet 2022–2024 nu tagit fram tre områden som behöver utvecklas i det statliga genomförandet;

  • Omställning till en hållbar regional utveckling.
  • Betydelsen av ett territoriellt perspektiv där hela landet ges ökad möjlighet att utvecklas.
  • Ett samordnat genomförande där ansvar och uppgifter är tydliga.

I handlingsplanen lyfter regeringen upp behovet av att statliga myndigheter och andra statliga aktörer samordnar sig och hittar en väl fungerande samverkan med regioner och kommuner. Även behovet av omställning till en hållbar regional utveckling där hela landet ges möjligheter att utvecklas utifrån sina särskilda förutsättningar lyfts fram i handlingsplanen. Här behöver statens insatser utvecklas, vilket förutsätter att regeringen tar fortsatt initiativ och beslut i frågor som är av betydelse för en hållbar regional utveckling i hela landet.

– Med denna handlingsplan arbetar regeringen aktivt vidare för att möjligheterna att bo, leva och verka i hela Sverige ska förbättras och att näringslivet ska ges goda förutsättningar att stärka konkurrenskraften, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.