Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen tillsätter tvärsektoriellt råd för totalförsvar och krisberedskap

Publicerad

Det tvärsektoriella näringslivsrådet ska vara ett rådgivande forum på strategisk nivå där staten och näringslivet kan utbyta information om frågor som är viktiga för totalförsvaret och krisberedskapen. Det ska bestå av representanter från privata och offentliga aktörer.

Ladda ner:

En central del i arbetet med att utveckla det civila försvaret är att stärka Sveriges viktigaste samhällsfunktioner som till exempel livsmedels­försörjning, transporter och energiförsörjning. Det är i dag till stor del privata aktörer som äger, driver och förvaltar den samhällsviktiga verksamheten.

– Det är av stor vikt att staten och näringslivet har samma bild av vad som behöver göras och att det finns förtroendefulla relationer däremellan, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Syftet med rådet är bland annat att öka kunskapen hos deltagarna i rådet om tvärsektoriella frågor avseende de olika perspektiv och förutsättningar som gäller för näringslivet och staten. I rådet ska justitie- och inrikesministern, försvarsministern och näringsministern ingå tillsammans med generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och överbefälhavaren för Försvarsmakten. Från näringslivet kommer ett antal branschorganisationer att delta, som kommer att förordnas i ett senare skede.

Rådet ska vara verksamt under innevarande försvarsinriktningsperiod.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.