Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska följa upp statsbidrag inom äldreomsorgen

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att förstärka uppföljningen av regeringens Äldreomsorgslyft liksom av det årliga sektorsbidraget till äldreomsorgen. Uppföljningen ska redovisa hur kommunerna använt medlen och vilka resultat de givit, vilket ger kunskap för att utforma framtida stöd och initiativ inom området.

– Regeringen gör stora ekonomiska satsningar för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen. Då måste vi också se till att pengarna används. Det här är pengar som ska komma de äldre och personalen till del, inte gå till skattesänkningar, säger socialminister Lena Hallengren.

Om Äldreomsorgslyftet

Sedan 2020 pågår regeringens Äldreomsorgslyft. Det innebär att ny och befintlig personal inom äldreomsorgen ges möjlighet att utbildas till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Från och med 2021 innefattar Äldreomsorgslyftet även andra kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg om äldre samt första linjens chefer. För 2022 ska Socialstyrelsen totalt fördela 1,7 miljarder kronor till kommunerna inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

Om det årliga sektorsbidraget till äldreomsorgen

Socialstyrelsen har sedan 2021 i uppdrag att fördela ett årligt statsbidrag på 4 miljarder kronor till kommuner i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Medlen får användas inom hela kommunens äldreomsorg utifrån lokala behov. Det kan till exempel handla om insatser för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor, bidrag till kompetensutveckling eller för att motverka ensamhet bland äldre. I de fall medlen inte har använts till äldreomsorgen ska de återbetalas.

Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget senast den 30 oktober 2023 till Socialdepartementet.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström