Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Stark återhämtning på svensk arbetsmarknad

Publicerad

Svensk arbetsmarknad har gjort en stark återhämtning efter pandemin och arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingen är nu lägre än före pandemin. Antalet lediga jobb är fler än någonsin tidigare. Långtidsarbetslösheten är dock fortsatt för hög.

Ladda ner:

Under dagens pressbriefing redogjorde arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark för läget på arbetsmarknaden.

- Svensk arbetsmarknad har gjort en urstark återhämtning och arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingen är nu lägre än innan pandemin. säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Även långtidsarbetslösheten sjunker, men ligger fortsatt på en för hög nivå. Arbetsförmedlingen har sedan tidigare ett tydligt uppdrag att motverka långtidsarbetslöshet. Enligt instruktionen ska myndigheten prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden och bidra till att öka sysselsättningen på lång sikt. I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för i år har regeringen understrukit detta ytterligare genom ett tydligt mål att långtidsarbetslösheten ska minska. Regeringen har även gett Arbetsförmedlingen två nya uppdrag om långtidsarbetslösheten.

I gruppen långtidsarbetslösa är utomeuropeiskt födda överrepresenterade. En av regeringens viktigaste prioriteringar att vända på varje sten för att bryta segregationen.

- Alla i Sverige ska bidra efter förmåga och bli en del av samhället. Vi ska inte ha grupper av människor som långvarigt står utanför arbetsmarknaden. Fler behöver komma i arbete och klara sin försörjning. Inte minst alla kvinnor som förtjänar möjligheten till det självbestämmande som en egen inkomst innebär. Idag finns det många utrikes födda kvinnor som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Fler barn måste se både mamma och pappa gå till jobbet, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Regeringen har nyligen presenterat flera nya åtgärder för att bryta segregationen och få fler i arbete. Till exempel föreslår regeringen att utreda införandet av en aktivitetsplikt i försörjningsstödet.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein