Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Statssekreterare Ohlsson deltar vid FN:s internationella forum för migration

Publicerad

Den 19–20 maj deltar statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete Jenny Ohlsson i FN:s internationella forum för migration. Forumet samlar regeringar, internationella organisationer och civilsamhället för att utvärdera genomförandet av det globala ramverket för säker, ordnad och reglerad migration.

– Migrationsfrågorna är globala. Vi behöver dialog och samarbete för att både stärka migrationens positiva effekter för fattigdomsbekämpning – så som remitteringar – och för att hantera de problem som följer av i kölvattnet av migration, till exempel människohandel. För Sverige är det viktigt att migrationen ska vara säker och ordnad, därför är vi en aktiv part i FN:s internationella forum för migration, säger statssekreterare Jenny Ohlsson.

För första gången sedan antagandet 2018 ska det globala ramverket för säker, ordnad och reglerad migration utvärderas. Ramverket syftar till att uppnå en hållbar och ansvarsfull migrationshantering inom och mellan länder.

Deltagarna kommer diskutera vilka framsteg som gjorts och vilka utmaningar som återstår att hantera. Migranters sårbarhet har ökat, bland annat på grund av pandemin och klimatförändringar. Forumet blir ett viktigt tillfälle att stärka det internationella samarbetet för migration och migranter.

Sverige har inför mötet lämnat in en rapport om vilka åtgärder som tagits för att bidra till genomförandet av det globala ramverket för migration. Forumet kommer vidare att anta en framstegsdeklaration.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf