Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stöd till ukrainare som vill återvända till sitt hemland

Publicerad

Migrationsverket ska analysera och föreslå insatser för att stödja ukrainare som vill återvända till sitt hemland. Det framgår i ett uppdrag som regeringen har beslutat i dag.

Allt fler ukrainare väljer att återvända till sitt hemland. Enligt ukrainsk gränspolis sker i nuläget cirka 25 000 gränspassager dagligen till Ukraina. Migrationsverket har i växande omfattning också tagit emot förfrågningar om stöd för återvändande.

– Sverige har en god beredskap för att ta emot en större mängd personer på flykt, men vi behöver också vara beredda att stödja de som återvänder till Ukraina, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Regeringen har därför gett Migrationsverket i uppdrag att analysera behovet av insatser för att stödja ett frivilligt återvändande. Det gäller både för de ukrainska medborgare som sökt skydd i Sverige och som vill flytta tillbaka till Ukraina under tiden som massflyktsdirektivet är aktiverat och för de som vill flytta efter att massflyktsdirektivet har avaktiverats.

Analyserna ska innehålla konsekvensbeskrivningar och kostnadsuppskattningar av de eventuella insatser som föreslås. I första hand ska Migrationsverket undersöka om det är lämpligt att använda befintliga stödmekanismer. Myndigheten ska även särskilt beakta och nyttja möjligheten att finansiera insatser med hjälp av extern finansiering.

Migrationsverket ska i uppdraget ta hänsyn till två faktorer. Dels hur andra länder arbetar med återvändande av ukrainska medborgare och dels arbetet på EU-nivå. Vidare ska tidigare erfarenheter av återvändande beaktas, till exempel efter krigen på västra Balkan.

Uppdraget ska redovisas i två delar, senast den 9 juni 2022 respektive den 31 augusti 2022.

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz
Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock