Sverige och Storbritannien stärker samarbete inom life science

Publicerad

Utbildningsminister Anna Ekström träffar idag Storbritanniens minister för vetenskap, forskning och innovation, George Freeman och landets minister för teknologi, innovation och life science, Lord Kamall. I samband med mötet som hålls i London signeras ett samförståndsavtal för området life science. Avtalet bygger vidare på en lång tradition av svensk-brittiskt samarbete och ska främja gemensamma framsteg inom bland annat policyutveckling, tekniska standarder, industriengagemang, forskning, utveckling och implementering av ny teknik och nya behandlingar.

För två år sedan lanserade regeringen En nationell life science strategi. Ett uttalat mål i strategin är ett fördjupat samarbete med Storbritannien. 

– Forskning inom hälsa och medicin är ett svenskt styrkeområde. Storbritannien är världsledande på området och sedan länge en mycket viktig samarbetspartner för Sverige. Det avtal vi skriver idag tryggar ett långsiktigt samarbete, vilket är något som jag vet att väldigt många svenska forskare och företag efterfrågar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Syftet med samförståndsavtalet är att stödja utvecklingen av ett gemensamt dynamiskt, effektivt och attraktivt ekosystem för life science som gynnar utveckling och innovation för en modern och jämlik vård i våra länder och även globalt.

– Sverige och Storbritannien är ledande inom innovation och forskning. Klinisk forskning har varit avgörande för att bekämpa covid-19 och oumbärligt för att rädda tusentals liv. Storbritanniens innovationsförmåga gör att vi snabbt kan utveckla vacciner och identifiera behandlingsmetoder som räddar liv, som dexametason. Detta samförståndsavtal kommer att göra det möjligt för oss att tillsammans bygga vidare på våra gemensamma styrkor inom innovation, och vi ser fram emot att samarbeta med våra kollegor i Sverige för att vidareutveckla vårt gemensamma arbete inom det här området, säger Lord Kamall, Storbritanniens minister för teknologi, innovation och life science.

Samarbetet utgår från ländernas nuvarande styrkor och gemensamma prioriteringar som bland annat inkluderar tidig diagnostik, kliniska prövningar, antibiotikaresistens och pandemiberedskap.

– Life science-industrin är en av de viktigaste industrinäringarna i såväl Sverige som Storbritannien och delar en lång tradition av samarbete. Regeringen har under båda senaste mandatperioderna satsat långsiktigt på samverkan inom life science och det har givit resultat. Ett fördjupat samarbete med Storbritannien är av stort strategiskt värde för att utveckla svensk life science-sektor ytterligare, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

– Life science-sektorerna är världsledande i både Sverige och Storbritannien. Här finns allt från det svensk-brittiska AstraZeneca till hundratals mindre tillväxtföretag och därför är jag mycket glad över att våra länder har undertecknat detta samförståndsavtal så att vi kan arbeta tillsammans för en forskning, ett näringsliv och en politik som ligger i framkant och främjar resultat inom hälso- och sjukvården både i våra länder och över hela världen, säger George Freeman, Storbritanniens minister för vetenskap, forskning och innovation.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg
Max Ney
T.f. pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073 094 25 40
e-post till Max Ney