Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth deltar på internationellt transportmöte i Leipzig

Publicerad

Den 18-19 maj deltar infrastrukturminister Tomas Eneroth på ITF Summit i Leipzig tillsammans med övriga medlemsländer i International Transport Forum.

På mötet ska ländernas transportministrar samtala om hur Rysslands invasion av Ukraina påverkat transportsektorn globalt och hur man kan stödja Ukraina i återuppbyggnaden av sin transportinfrastruktur.

Ministrarna kommer också bland annat att diskutera den gröna omställningen för transportsektorn samt det fortsatta arbetet för att halvera antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken till 2030.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström