Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Trafikverket ska se över hur verksamheten överensstämmer med civilförsvarsområden

Publicerad

Regeringen har i dag gett Trafikverket i uppdrag att redovisa hur myndighetens regionala indelning behöver förändras för att överensstämma med de civilområden som ska inrättas på regional nivå inom det civila försvaret.

– Regeringen har sedan tidigare fatta beslut om att inrätta sex nya civilområden för att underlätta samordning och samverkan inom staten, till exempel när det gäller att analysera problem och identifiera insatser. Vi ger nu Trafikverket i uppdrag att se över hur deras organisation kommer att förändras. Regeringen avser att återkomma i frågan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket ska redovisa uppdraget den 1 november 2022.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström