Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag för att fortsatt stärka sociala och kulturella värden i klimatomställningen genom ett nytt europeiskt Bauhaus

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge Boverket i uppdrag att fortsätta koordinera det svenska deltagandet i Europeiska kommissionens initiativ om ett nytt europeiskt Bauhaus för att stärka Sveriges bidrag till initiativet.

Initiativet syftar till att stärka estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället och förväntas bidra i arbetet med att nå EU:s klimatmål om en klimatneutral union senast 2050.

– Det är viktigt för Sverige att delta aktivt i ett nytt europeiskt Bauhaus eftersom det kommer att främja den nationella stadsutvecklingspolitiken och politiken för gestaltad livsmiljö. Vi ser att Boverket kan bidra i dessa frågor i EU-samarbetet, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Behovet av ett långsiktigt livscykeltänkande, samverkan och samskapande står i centrum för uppdraget, samt möjligheten att använda den gröna och digitala omställningen för att förbättra människors liv.

Bakgrund

Ett nytt europeiskt Bauhaus lanserades av kommissionen i början av 2021 och sedan dess har Boverket haft i uppdrag att koordinera det svenska deltagandet i ett nytt europeiskt Bauhaus. Det senaste året har myndigheten följt utvecklingen och etablerat ett samarbete kring initiativet med övriga deltagare i Rådet för hållbara städer och partners inom initiativet. I det nya uppdraget ingår att Boverket fortsätter sitt arbete med att sprida kunskap om initiativet till berörda aktörer och möjliggöra nordisk och nationell samordning.

Det finns på nationell nivå ett behov av att skapa synergier mellan forskning och innovation relaterad till ett nytt europeiskt Bauhaus med forskning och innovation som finansieras via EU. Genom regeringsuppdraget till Rådet för hållbara städer (Fi2022/00907), som sträcker sig fram t.o.m. 2030, kan myndigheterna inom rådet samordna information om tillgänglig finansiering via hemsidan hallbarstad.se.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0935083
e-post till Tora Heckscher