Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppföljning och kontroll av arbetstillstånd ska motverka missbruk

Publicerad

Migrationsverket får i uppdrag att följa upp och kontrollera hur de nya bestämmelserna efterlevs, i syfte att motverka att utländska arbetstagare utnyttjas i Sverige och tillstånd missbrukas.

Den 1 juni 2022 träder nya regler om arbetskraftsinvandring i kraft som syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare och så kallade kompetensutvisningar, samt attrahera internationell kompetens till Sverige.

Det införs bland annat en ny möjlighet att beviljas uppehållstillstånd för att söka jobb eller undersöka möjligheterna att starta ett företag i Sverige. Den som erbjuds jobb eller vill starta företag kan även ansöka om tillstånd i Sverige utan att behöva lämna landet.

För att arbetstillstånd ska kunna beviljas kommer ett anställningsavtal att krävas. De nya reglerna innehåller också utökade möjligheter att kontrollera arbetskraftsinvandrares villkor. Arbetsgivare kan även bli skyldiga att anmäla om anställningsvillkoren försämras.  

– Vi ska se till att de regelskärpningar som vi gör också efterlevs. Det handlar både om att skydda arbetskraftsinvandrare mot exploatering och om att värna den svenska arbetsmarknaden. Regeringen kommer att följa utvecklingen noga, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Migrations­verket får i uppdrag att rapportera hur många tillstånd som beviljas för att söka jobb eller undersöka möjligheterna att starta ett företag och följa upp hur många som därefter stannar kvar i Sverige och på vilken grund. Migrationsverket får också i uppdrag att rapportera hur många kontroller de har genomfört med stöd av det nya regelverket.

Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 23 februari 2023.

Presskontakt

Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock
Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz