Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning med anledning av byggnadsras för att stärka byggkontrollen och förhindra allvarliga personskador

Publicerad

Byggnadsras är ett återkommande problem i Sverige. Nu tillsätter regeringen en utredning för att förhindra att brister i byggnadsverk leder till olyckor, framför allt sådana med allvarliga personskador som följd.

Statens haverikommission rekommenderar att det införs krav på dimensioneringskontroll av en oberoende aktör. Boverket bedömer också att de rekommenderade åtgärderna skulle leda till en kraftig minskning av rasolyckor och att det är samhällsekonomiskt lönsamt att införa regler om kontroll av bärförmåga både i byggprojekt och befintliga byggnader.

– Regeringen vill med det här beslutet utreda hur det går att förhindra säkerhetsbrister i byggprocessen och i befintliga byggnader och på så sätt särskilt förhindra allvarliga personskador som följd av dessa, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Regeringen har därför beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att undersöka just denna fråga.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023.

Bakgrund

I mars 2020 föll stora delar av taket till idrottshallen Tarfalahallen i Kiruna ihop på grund av att det var feldimensionerat. Med anledningen av händelsen i Kiruna rekommenderar Statens haverikommission att det införs krav på dimensioneringskontroll av en oberoende aktör.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0935083
e-post till Tora Heckscher