Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ytterligare ledamöter i Jordbruksverkets styrelse utsedda

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att utse tre nya ledamöter inklusive ordförande till styrelsen för Jordbruksverket.

Jordbruksverket spelar en central roll i tilldelandet av medel från EU-fonder i Sverige till lantbrukare och andra stödmottagare med utbetalningar på drygt 12 miljarder kronor årligen inom EU-programmen. Myndigheten är även viktig i arbetet för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion i Sverige.

– Jordbruksverket har viktiga uppdrag inom jordbruk, fiske, landsbygdsutveckling och livsmedelsproduktion. Det är därför mycket glädjande att kunna meddela att regeringen idag beslutat utöka och förstärka Jordbruksverkets styrelse med ytterligare kompetens, säger landsbygdsminister Anna-Carin Sätherberg.

De nya ledamöterna enligt dagens regeringsbeslut är Kjell Hasslert (tidigare koncernchef), Carolina Sachs (hållbarhetsexpert) och Kristian Seth (analyschef). Kjell Hasslert förordnas som ordförande i styrelsen.

Dagens beslutade förordnanden gäller från och med den 1 juni 2022 till och med den 31 maj 2025.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney