Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Anders Ygeman bjuder in till rundabordssamtal om försörjningskrav vid arbetskraftsinvandring

Publicerad

Den 22 juni bjuder regeringen in 18 företrädare för fackförbund, näringsliv och myndigheter för att diskutera höjda krav på försörjning vid arbetskraftsinvandring.

Regeringen lämnade nyligen en lagrådsremiss med förslag om att en arbetskraftsinvandrare genom sin anställning ska uppnå en god försörjning för att kunna beviljas ett arbetstillstånd. Förslaget syftar till att stärka arbetskraftsinvandrarens ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner.

Syftet med rundabordssamtalet är att diskutera den försörjningsnivå som ska beslutas i en förordning med anledning av det lagförslag som regeringen presenterat gällande ett höjt försörjningskrav vid arbetskraftsinvandring.

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz